Guru & Tendik

Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku

Wiriyanto, S.I.Pust.

Pustakawan